Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 1 articol corespunzător
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Serie nouă, 2017  
Construcții școlare în ultimul sfert al sec. al XIX-lea în satele săsești din Țara Bârsei, pag. 76-81 Studii şi cercetări