Istoric

Revista Monumentelor Istorice

Revista Monumentelor Istorice este cea mai importantă dintre publicaţiile româneşti cu tradiţie în domeniul cercetării şi protejării patrimoniului construit. Începând cu anul 1990, Revista a apărut anual, dublând Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice şi a devenit, în scurt timp, un reper în bibliografia naţională dedicată monumentelor istorice. Atât Buletinul, cât şi Revista sunt succesoarele Buletinului Comisiunii Monumentelor Istorice, prima publicaţie periodică din România dedicată protejării patrimoniului cultural imobil, apărută trimestrial începând cu luna ianuarie 1908, sub direcţia Comisiunii Monumentelor Istorice, la editura Administraţiei Casei Bisericii.
După întreruperea apariţiei Buletinului Comisiunii Monumentelor Istorice din anul 1945 şi desfiinţarea Comisiunii (1948) care se îngrijise să-l editeze, a urmat o perioadă tulbure. Comisia Ştiinţifică a Muzeelor şi a Monumentelor Istorice (1951-1959), de pe lângă Academia Republicii Populare Române, a reuşit să scoată un singur număr, în anul 1958, denumit Monumente şi Muzee. Începând cu anul 1970, Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă şi apoi, din 1972, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste reiau publicarea periodicului dedicat monumentelor istorice, care se va numi, în perioada 1970-1973, Buletinul Monumentelor Istorice, iar în perioada 1974 - 1989 se va intitula Revista Muzeelor şi Monumentelor - Monumente Istorice şi de Artă.
Din 1990, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice şi-a reluat apariţia, concomitent cu înfiinţarea Revistei Monumentelor Istorice, iar direcţiile principale urmărite de Buletin la înfiinţare - ştiinţifică şi oficială - s-au distribuit astfel în cele două publicaţii distincte.