Contact

Revista Monumentelor Istorice

COLEGIUL ȘTIINȚIFIC:

prof. univ. dr. arh. Anca BRĂTULEANU
prof. univ dr. Florin CURTA
prof. univ. dr. arh. Teodor Octavian GHEORGHIU

COLEGIUL DE REDACȚIE:

Emil Lupu - Editor
Raluca losipescu - Membru
Oana Petrică - Membru
Bogdan Șandric - Membru
Aurelian Stroe - Membru
lozefina Postăvaru - Membru
Anca Majaru - Membru
Florentina Matache - Membru

SECRETAR DE REDACȚIE: Ruxandra ȘERBAN
DTP: Ruxandra ȘERBAN
GRAFICĂ COPERTĂ: Ruxandra ȘERBAN

© Copyright 2016, Institutul Naţional al Patrimoniului
Autorii textelor şi ilustraţiilor şi I.N.P. deţin toate drepturile asupra ediţiei de faţă şi îşi asumă responsabilitatea conţinutului articolelor. Reproducerea integrală sau parţială a textului din această lucrare este posibilă numai cu acordul scris al I.N.P.

Adresa Redacţiei R.M.I.: Institutul Naţional al Patrimoniului
Str. Zossima Demarat nr. 8, sector 3, Bucureşti,
tel. 021 3270917; fax 021 3270919;
www.patrimoniu.gov.ro
rmi@patrimoniu.gov.ro