Contact

Revista Monumentelor Istorice


COMITET DE REDACŢIE

Ştefan Bâlici - Editor
Irina Iamandescu - Membru
Raluca losipescu - Membru
Sergiu Iosipescu - Membru
Oana Petrică - Membru
Daniela Mihai - Membru
Corina Mihăescu - Membru
Bogdan Şandric - Membru
Dan Matei - Membru
lozefina Postăvaru - Membru
Florentina Matache - Membru, Coordonator de redacţie
Ruxandra Şerban - Tehnoredactor, Secretar de redacţie

© Copyright 2019, Institutul Naţional al Patrimoniului
Autorii textelor şi ilustraţiilor deţin toate drepturile asupra materialelor şi îşi asumă responsabilitatea conţinutului lor. Reproducerea integrală sau parţială a textului din această lucrare este posibilă numai cu acordul scris al INP.

Adresa Redacţiei RMI
Institutul Naţional al Patrimoniului
Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti
tel. 021-336-6073; fax 021-336-9904
Email: rmi@patrimoniu.ro
www.patrimoniu.ro