Contact

Revista Monumentelor Istorice


COMITET DE REDACŢIE

Ştefan Bâlici - Editor şef
Irina Iamandescu - Membru
Raluca losipescu - Membru
Sergiu Iosipescu - Membru
Bogdan Şandric - Membru
Alexandru Mexi - Secretar general de redacţie
Ioana-Maria Petrescu - Redactor şef Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice
Simina Stan - Redactor şef Revista Monumentelor Istorice


Arheologie:
Monica Mărgineanu Cârstoiu - Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan"
prof. emerit Ioan Piso - Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie
Iulian Bîrzescu - Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan"
Adrian Andrei Rusu - Institutul de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca

Antropologie:
Monica Stroe - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Ştiinţe Politice, Departamentul de Sociologie

Arhitectură:
Virgil Apostol - Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan"
Alexandru Baboş - expert în ambient cultural în municipalitatea Linköping, Suedia
Irina Băldescu - Soprintendenza Venezia
Imola Kirizsán - Universitatea Tehnică Cluj, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, Departamentul Arhitectură
Kázmér Kovács - Universitatea Sapientia Târgu Mureş, Faculatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste, Departamentul Horticultură
Ştefan Mănciulescu - Ecole de Chaillot, Architecte en chef des Monuments historiques
Jane Thompson - ICCROM & Herculaneum

Conservare şi Restaurare:
Dan Mohanu - UNArte Bucureşti
Theo Mureşan - Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca
Cristina Serendan - UNArte Bucureşti

Istoria artei şi arhitecturii:
prof. emerit Corina Popa - UNArte Bucureşti
Horia Moldovan - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu"
Vlad Bedros - UNArte Bucureşti© Copyright 2019, Institutul Naţional al Patrimoniului
Autorii textelor şi ilustraţiilor deţin toate drepturile asupra materialelor şi îşi asumă responsabilitatea conţinutului lor. Reproducerea integrală sau parţială a textului din această lucrare este posibilă numai cu acordul scris al INP.

Adresa Redacţiei RMI
Institutul Naţional al Patrimoniului
Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti
tel. 021-336-6073; fax 021-336-9904
Email: rmi@patrimoniu.ro
www.patrimoniu.ro