Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 10 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1
 • Buletinul Monumentelor Istorice, Anul XLI, nr. 4, 1972  
Note istorice despre mănăstirea Mira (Mera), ctitorie fortificată a Cantemireștilor, pag. 53-56  
2
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXI, nr. 2, 1992  
Comisiunea Monumentelor Istorice - inițiatoarea cercetărilor de arheologie medievală. Săpăturile de la Curtea de Argeș, pag. 23-34  
3
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXI, nr. 2, 1992  
Precursori, membri și colaboratori ai Comisiunii monumentelor istorice, pag. 46-52  
4
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXI, nr. 2, 1992  
Un întemeietor - Alexandru Odobescu (1834-1895), pag. 66-67  
5
 • Revista Monumentelor Istorice, Anii LXII-LXIII, nr. 1-2, 1993 - 1994  
  • Revista Monumentelor Istorice, Anii LXII-LXIII, nr. 1-2, 1993 - 1994
  • intră pe volum
Memento - Dr. Radu Popa (1933 - 1993), pag. 3-3  
6
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIX, nr. 1-2, 2000  
Studiu istoric al bisericii "Sfinții Voievozi" din Hotărani - jud. Olt, pag. 61-68 Studii şi cercetări
7
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXVIII, nr. 1-2, subtitlu: Revista Monumentelor Istorice, 2009, 2009  
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXVIII, nr. 1-2, subtitlu: Revista Monumentelor Istorice, 2009, 2009
  • intră pe volum
Cetatea Ienisala. Contribuții arheologice și istorice la Proiectul de restaurare., pag. 109-124 Studii şi cercetări
8
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010  
Borsecul. Studiu istorico-documentar, pag. 90-97 Studii şi cercetări
9
 • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016  
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016
  • intră pe volum
Conacul conților de Roma din comuna Viziru, jud. Brăila, pag. 50-58 Studii şi cercetări
10
 • Revista Monumentelor Istorice, Serie nouă, 2017  
Biserica lui Bucur Ciobanul. Dincolo de legende, pag. 82-89 Studii şi cercetări
S-au listat 10 articole corespunzătoare