Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 5 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LX, nr. 1, 1991  
Un monument, o epocă, conacul Rosetti-Balș (secolul al XVII-lea), pag. 89-94 Comunicări şi note documentare
2
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXI, nr. 2, 1992  
Din activitatea membrilor corespondenți ai CMI oglindită în rapoartele anuale, pag. 85-86  
3
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIV, nr. 1-2, 1995  
Cuhniile ansamblurilor civile și religioase din Țările Române. Analiză arhitecturală, pag. 20-35 Studii şi cercetări
4
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXV, nr. 1-2, 1996  
Proiect de consolidare și restaurare a bisericii ortodoxe” Adormirea Maicii Domnului”, comuna Belin, județul Covasna, pag. 84-91 Conservare-restaurare
5
  • Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 2, 1989  
    • Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XX, nr. 2, 1989
    • intră pe volum
Materiale pentru o istorie a arhitecturii civile românești. Studiu asupra sistemelor de boltire utilizate la beciurile caselor domnești și boierești din Țara Românească, în secolele XVII și XVIII, pag. 30-37 Studii şi Comunicări
S-au listat 5 articole corespunzătoare