Fișă de volum.

Image Alt

Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. în TOM: 1, 1986

Anul:1986
Referință:Anul XVII, nr. în TOM: 1, anul 1986
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 11 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 1, 1986 Mari ctitorii ale României socialiste, pag. 3-13 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român
2 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 1, 1986 Case și locuri istorice din județul Prahova legate de activitatea Partidului Comunist Român între anii 1918-1944, pag. 14-21 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român
3 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 1, 1986 Patrimoniul clădit – parte a avuției naționale. Spre o calitate superioară în sistematizarea localităților urbane (partea a II-a), pag. 22-36 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român
4 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 1, 1986 O perioadă de însemnate realizări artistice, pag. 37-41 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a lui Mircea cel Mare
5 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 1, 1986 Creația architecturală din vremea domniei lui Mircea cel Mare. Construcțiile de apărare, pag. 44-54 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a lui Mircea cel Mare
6 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 1, 1986 Privire generală asupra lucrărilor de restaurare a ansamblului pictural de la biserica mare a mănăstirii Cozia, pag. 55-62 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a lui Mircea cel Mare
7 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 1, 1986 Conservarea și restaurarea picturilor murale din secolul al XVIII-lea de la biserica mare a mănăstirii Cozia, pag. 63-68 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a lui Mircea cel Mare
8 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 1, 1986 O prezență de tradiție bizantină în arhitectura românească de zid din Țara Hațegului în veacurile XII – XIII: monumentul de cult din Peșteana, județul Hunedoara, pag. 69-78 Studii şi Comunicări
9 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 1, 1986 Introducere în arhitectura comparată (IV). Urbanismul comparat, pag. 79-92 Din istoria arhitecturii
10 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 1, 1986 Din activitatea de cercetare arheologică românească a ultimelor două decenii, pag. 93-94 Cronici, recenzii, informaţii
11 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 1, 1986 Vasile Chirica, Marcel Tanasachi, Repertoriul arheologic al județului Iași, pag. 95-96 Cronici, recenzii, informaţii
S-au listat 11 articole corespunzătoare