Fișă de volum.

Image Alt

Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. în TOM: 1, 1983

Anul:1983
Referință:Anul XIV, nr. în TOM: 1, anul 1983
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 18 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. 1, 1983 90 de ani de la crearea Partidului Social Democrat al Muncitorilor din România. Sedii, case și locuri legate de constituirea și activitatea Partidului Social Democrat al Muncitorilor din România, pag. 3-6  
2 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. 1, 1983 Despre evoluția conceptelor de conservare și restaurare a monumentelor istorice, pag. 7-16 Conservare - restaurare
3 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. 1, 1983 Lucrările de translație a monumentelor Schitul Maicilor și Olari din București, pag. 17-24 Conservare - restaurare
4 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. 1, 1983 Lucrări de conservare, restaurare și amenajare la ansamblul brîncovenesc din Rîmnicu Sărat, pag. 25-31 Conservare - restaurare
5 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. 1, 1983 Cetățeni – important centru politic și cultural al formațiunii statale românești din secolul al XIII- lea conduse de voievodul Seneslau, pag. 32-37 Studii şi Comunicări
6 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. 1, 1983 Principalele probleme și rezultate ale cercetării arheologice a Casei Domnești de la Mănăstirea Putna, pag. 38-45 Studii şi Comunicări
7 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. 1, 1983 Considerații asupra decorației arhitecturii din Moldova (secolele XVI-XVII), pag. 46-56 Studii şi Comunicări
8 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. 1, 1983 Dinamica operei ctitoricești a epocii lui Matei Basarab, pag. 56-59 Studii şi Comunicări
9 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. 1, 1983 Tehnică și măiestrie în arhitectura de lemn a județului Hunedoara, pag. 59-65 Studii şi Comunicări
10 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. 1, 1983 Arhitectura tradițională din Țara Vrancei, pag. 65-73 Studii şi Comunicări
11 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. 1, 1983 Stabilirea listei de monumente de arhitectură. Propunere de metodologie, pag. 74-77 Opinii
12 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. 1, 1983 Aspecte ale civilizației paleolitice surprinse în așezarea de la Cotu Miculinți-Gîrla Mare (Județul Botoșani), pag. 78-83 Opinii
13 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. 1, 1983 Cîteva argumente în favoarea conservării și restaurării unor picturi murale exterioare în Țara Românească, pag. 84-90 Opinii
14 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. 1, 1983 O manifestare științifică prestigioasă: “Artă și istorie. Imaginea-document în civilizația românească”, pag. 91-92 Cronici, recenzii, informaţii
15 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. 1, 1983 Slatina – tradiții de construcție urbană (expoziție), pag. 92-93 Cronici, recenzii, informaţii
16 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. 1, 1983 Prima sinteză a istoriei artelor românești (Vasile Drăguț, Vasile Florea, Arta românească), pag. 93-94 Cronici, recenzii, informaţii
17 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. 1, 1983 Construcții tradiționale din orașul Buftea, pag. 94-95 Cronici, recenzii, informaţii
18 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. 1, 1983 Românii lui Cuza-Vodă (proiect de monument), pag. 95-95 Cronici, recenzii, informaţii
S-au listat 18 articole corespunzătoare