Fișă de volum.

Image Alt

Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. în TOM: 2, 1976

Anul:1976
Referință:Anul XLV, nr. în TOM: 2, anul 1976
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 20 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 2, 1976 Considerații asupra monumentului triumfal de la Adamclisi, pag. 3-10  
2 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 2, 1976 Picturile murale de la Mediaș, o importantă recuperare pentru istoria artei transilvănene (biserica evanghelică Sf. Margareta), pag. 11-22  
3 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 2, 1976 Udriște Năsturel și casele de la Herăști, pag. 23-26  
4 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 2, 1976 Cîteva date cu privire la biserica ortodoxă Sf. Nicolae Vechi – Rîșnov, pag. 27-32  
5 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 2, 1976 Constantinos și Ioan – autorii ansamblului de pictură de la biserica Doamnei – București, pag. 33-47  
6 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 2, 1976 Zona centrală a orașului Curtea de Argeș, pag. 47-51  
7 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 2, 1976 Semnificația istorică și valoarea artistică a bisericii de lemn din Vechea (Jud. Cluj), pag. 52-57  
8 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 2, 1976 Un monument bucureștean dispărut – biserica mănăstirii Sărindar, pag. 58-61  
9 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 2, 1976 Biserica Sf. Gheorghe din Pitești, pag. 62-66  
10 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 2, 1976 Ce se știe despre biserica Sf. Treime – Beștelei din Pitești, pag. 67-70  
11 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 2, 1976 Un monument de arhitectură din veacul al XVIII- lea. Conacul Filipescu din Filipeștii de Tîrg, pag. 71-75  
12 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 2, 1976 Cercetări arheologice la Hălmagiu și Vîrfurile (Jud. Arad), pag. 76-80  
13 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 2, 1976 Un document privind restaurarea turnului cu ceas din Sighișoara în urmă cu două secole, pag. 81-81  
14 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 2, 1976 Lucrări ale unor argintari transilvăneni din sec. XVII și XVIII, pag. 82-86  
15 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 2, 1976 Unele considerații asupra fenomenului de eflorescență a picturilor murale, pag. 87-89  
16 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 2, 1976 Case bucureștene (str. Italiană nr. 21, str. Verona nr. 19, splaiul Independeței nr. 70, str. Donici nr. 40) cu picturi murale executate în pragul secolului al XX-lea (V), pag. 90-91  
17 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 2, 1976 Oficiile pentru patrimoniul cultural național, organisme de mare importanță în politica de ocrotire a patrimoniului cultural, pag. 92-94  
18 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 2, 1976 Vasile Drăguț, Dicționar enciclopedic de artă medievală românească, Ed. Științifică și Enciclopedică, pag. 94-94  
19 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 2, 1976 Monumente germane oglindite în două publicații (Cronică, Recenzii), pag. 94-94  
20 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 2, 1976 Meridiane (Cronică, Recenzii), pag. 94-95  
S-au listat 20 de articole corespunzătoare