Fișă de volum.

Image Alt

Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. în TOM: 1, 1976

Anul:1976
Referință:Anul XLV, nr. în TOM: 1, anul 1976
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 17 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 1, 1976 Scara de acces ca formă arhitectonică în arhitectura populară românească, pag. 3-20  
2 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 1, 1976 Ratoșele din Moldova, pag. 21-32  
3 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 1, 1976 Ceramica monumentală din Moldova - operă de inspirată sinteză, pag. 33-38  
4 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 1, 1976 Restaurarea unui valoros monument al arhitecturii civile din timpul Renașterii din Transilvania: Casa Schuller din Mediaș, pag. 39-42  
5 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 1, 1976 Cercetări aerofotografice privind topografia urbană a Histriei III. Epoca romană tîrzie (sec. IV- VII e. n.), pag. 43-51  
6 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 1, 1976 Rezultatele cercetărilor arheologice la biserica Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului, etapa 1975, pag. 52-56  
7 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 1, 1976 Semnificația picturilor murale de la Părhăuți, pag. 57-66  
8 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 1, 1976 Biserica fortificată din Dealul Frumos, pag. 67-72  
9 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 1, 1976 Noi rezultate ale cercetării arhitecturii de lemn în jud. Sălaj, pag. 73-76  
10 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 1, 1976 Monumente de arhitectură populară din nord- vestul județului Buzău, pag. 77-82  
11 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 1, 1976 Bisericile de lemn din Rogoz (Țara Lăpușului), pag. 83-85  
12 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 1, 1976 Restaurarea picturilor murale din paraclisul mănăstirii Bistrița-Neamț, pag. 86-89  
13 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 1, 1976 Picturi murale din locuințe și instituții bucureștene în pragul secolului al XX - lea. (str. Batiștei nr. 24 A, Casa de Economii și Consemnațiuni, cal. Victoriei nr. 5, str. Sf. Constantin nr. 18-20, Biblioteca Centrală de Stat, str. I. Ghica nr. 4, str. , pag. 90-92  
14 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 1, 1976 Sesiunea anuală de comunicări a Direcției Patrimoniului Cultural Național, pag. 93-93  
15 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 1, 1976 In memoriam: Horia Teodoru, pag. 94-94  
16 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 1, 1976 In memoriam: Victor Brătulescu, pag. 94-94  
17 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 1, 1976 In memoriam: Simion Jucan, pag. 94-94  
S-au listat 17 articole corespunzătoare