Fișă de volum.

Image Alt

Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. în TOM: 1, 1973

Anul:1973
Referință:Anul XLII, nr. în TOM: 1, anul 1973
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 17 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 1, 1973 Noviodunum, studiu de foto-interpretare arheologică, pag. 3-14  
2 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 1, 1973 O epocă artistică uitată: epoca lui Miron Barnovschi, pag. 15-24  
3 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 1, 1973 Cîteva descoperiri monetare din Oltenia preromană, pag. 25-30  
4 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 1, 1973 Prospectări arheologice submarine, pag. 31-38  
5 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 1, 1973 Un sigiliu puțin cunoscut al vel-logofătului Andronachi Donici, pag. 39-40  
6 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 1, 1973 Realizări privind protecția unor centre istorice din sudul Transilvaniei (1960-1972), pag. 41-48  
7 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 1, 1973 Piața Republicii din Sibiu - un studiu de istorie și urbanism, pag. 49-52  
8 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 1, 1973 Icoane de la mijlocul sec. al XVII-lea din biserica Stelea - Tîrgoviște, pag. 53-56  
9 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 1, 1973 Descoperirea prin restaurare a unei icoane bizantine la mănăstirea Agapia, pag. 57-63  
10 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 1, 1973 Picturile murale din două locuințe bucureștene (casa Protopopescu, str. Sf. Apostoli nr. 2 și casa Grădișteanu, str. T. Arghezi nr. 48) construite în ultimul pătrar al sec. al XIX-lea, pag. 64-67  
11 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 1, 1973 Un remarcabil monument de arhitectură populară de pe Valea Mureșului de Jos (biserica de lemn din Troaș, jud. Arad), pag. 68-71  
12 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 1, 1973 Noi orientări și recente realizări în restaurarea monumentelor istorice și de artă, pag. 73-73  
13 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 1, 1973 Săpăturile arheologice efectuate de D.M.I.A. în anul 1972 (catedrala romano-catolică din Alba Iulia; mănăstirea Bistrița, jud. Neamț; biserica Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului; cetatea Târgu Mureș; mănăstirea Căluiu; mănăstirea Comana; mănăstirea Cotmean, pag. 74-75  
14 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 1, 1973 Activitatea de restaurare a monumentelor istorice din R.P. Polonă, pag. 75-75  
15 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 1, 1973 Ioan Godea, Monumente de arhitectură populară din nord-vestul României, vol. I, Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, 1972, pag. 77-77  
16 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 1, 1973 Monumentet, Tirana, nr.1, 2, 1971, pag. 78-78  
17 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 1, 1973 Sesiune omagială de comunicări științifice a D.M.I.A., pag. 79-79  
S-au listat 17 articole corespunzătoare