Fișă de volum.

Image Alt

Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. în TOM: 3, 1971

Anul:1971
Referință:Anul XL, nr. în TOM: 3, anul 1971
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 15 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 3, 1971 Nicolae Iorga, istoric al artei românești, pag. 3-4  
2 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 3, 1971 Bizanțul și arta Țărilor românesti (Sec. al XIV-lea - prima jumătate a sec. XV), pag. 5-13  
3 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 3, 1971 Curtea domnească din Argeș, probleme de geneză și evoluție, pag. 14-23  
4 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 3, 1971 Elemente de caracter bizantino-balcanic în fortificațiile medievale din Țara Românească, pag. 24-31  
5 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 3, 1971 Miniaturi și ornamente în manuscrise grecești ale Bibliotecii Academiei R. S. România, pag. 32-47  
6 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 3, 1971 Un "ex voto" al zeiței Hecate la Sucidava, pag. 48-50  
7 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 3, 1971 Monede bizantine de bronz din sec. V - VII în Dobrogea, pag. 51-57  
8 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 3, 1971 Despre numele așezării antice de la Slava Rusă, pag. 58-60  
9 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 3, 1971 Picturile bisericii din Sîntă Mărie Orlea - cel mai vechi ansamblu mural din țara noastră, pag. 61-74  
10 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 3, 1971 Un tip neobișnuit de pridvor în arhitectura veche din Muntenia (biserica Sf. Vineri din Târgoviște), pag. 75-78  
11 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 3, 1971 Vechea mănăstire a Moldoviței în lumina cercetărilor arheologice, pag. 79-84  
12 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 3, 1971 Cîteva date noi despre mănăstirea Moldovița, pag. 85-86  
13 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 3, 1971 Probleme ale cristalizării stilului în pictura de icoane în sec. XVI și o "nouă" icoană din epoca lui Neagoe Basarab, pag. 87-94  
14 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 3, 1971 Ansamblurile de pictură de la mănăstirea Plătărești și biserica din Dobreni, pag. 95-110  
15 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 3, 1971 N. Stoicescu, Bibliografia localităților și a monumentelor feudale din România. I - Țara Românească (Muntenia, Oltenia și Dobrogea), Ed. Mitropoliia Olteniei, 1970, pag. 111-111  
S-au listat 15 articole corespunzătoare