Fișă de volum.

Image Alt

Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. în TOM: 1, 2001-2003

Anul:2001-2003
Referință:Anul LXXII, nr. în TOM: 1, anul 2001-2003
Editura:Institutul Național al Monumentelor Istorice
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 19 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003 Vasile Drăguț - 1928-2003, pag. 5  
2 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003 Capitalele corintice și corintizante de la Histria, pag. 7-21 Studii şi cercetări
3 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003 Tabloul funerar din pronaosul Bisericii Arbore. Semnificații. Restaurare, pag. 22-27 Studii şi cercetări
4 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003 Programul iconografic al spațiului funerar din Biserica Sf. Ioan Botezătorul din satul Arbore, pag. 27-35 Studii şi cercetări
5 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003 Rolul ideologiei politice în apariția și fixarea tipului de necropolă voievodală în Moldova secolelor al XV- lea și al XVI-lea, pag. 35-40 Studii şi cercetări
6 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003 Vestigii din zona vechii reședințe voievodale de la Câmpulung, pag. 41-58 Studii şi cercetări
7 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003 Materiale, tehnici de construcție și soluții constructive documentate arheologic în Țara Românească, secolele XVI-XVII, pag. 59-64 Studii şi cercetări
8 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003 Școala latină din Comuna Cincu (județul Brașov), pag. 65-75 Studii şi cercetări
9 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003 Considerații tehnice asupra unor picturi murale din România (epocile antică , medievală, modernă), pag. 76-100 Studii şi cercetări
10 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003 Monumente în risc și monumente în pericol: gestiunea specială a monumentelor amenințate, pag. 101-108 Studii şi cercetări
11 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003 Observații privind protecția și conservarea monumentelor arheologice în România, pag. 109-117 Cercetare-restaurare
12 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003 Conservarea integrată - componentă a valorificării spațiilor istorice, pag. 118-120 Cercetare-restaurare
13 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003 Fondurile arhivistice ale Comisiunii Monumentelor Istorice și Direcției Monumentelor Istorice, pag. 121-124 Arhivă
14 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003 Despre genealogia familiei Balș, pag. 125-126 Evocări
15 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003 Evocare - 100 de ani de la nașterea arhitectului Ștefan Balș (27octombrie 1902 - 12 februarie 1994), pag. 127-127 Evocări
16 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003 Despre restaurarea clisiarniței de la Mănăstirea Moldovița și alte amintiri, pag. 128 Evocări
17 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003 Oameni și faptele lor, pag. 137-137 Evocări
18 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003 In memoriam Constantin Pavelescu, pag. 138-138 Evocări
19 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003 In memoriam Constantin Pavelescu, pag. 139-139 Evocări
S-au listat 19 articole corespunzătoare