Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 2 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LX, nr. 1, 1991  
Societatea arhitecților români și problema restaurării monumentelor istorice, pag. 62-65 Conservare-restaurare
2
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LX, nr. 1, 1991  
Restaurarea casei Nifon din cadrul mănăstirii Stelea Târgoviște, pag. 66-73 Conservare-restaurare
S-au listat 2 articole corespunzătoare