Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 2 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010  
Buzești – Berzei: o altă fațetă, pag. 17-29 Studii şi cercetări
2
  • Revista Monumentelor Istorice, Serie nouă, 2017  
Studiile istorice din perspectivă bucureșteană, pag. 22-33 Dosar tematic
S-au listat 2 articole corespunzătoare