Fișă de volum.

Image Alt

Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVI, nr. în TOM: 1, 1985

Anul:1985
Referință:Anul XVI, nr. în TOM: 1, anul 1985
Localitatea:București
Descarcă fișierul:


Urmează 17 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVI, nr. 1, 1985 9 Mai 1945 – 9 Mai 1985. Monumentele victoriei, pag. 3-7  
2 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVI, nr. 1, 1985 Valorificare monumentelor în activitatea cultural- educativă desfășurată în muzee (Dezbatere), pag. 8-24  
3 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVI, nr. 1, 1985 Procedee tehnice, materiale și meșteri constructori români în evul mediu, pag. 25-29 Studii şi Comunicări
4 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVI, nr. 1, 1985 Complexul istoric și de arhitectură Stelea din zona centrală a municipiului Tîrgoviște, pag. 30-52 Studii şi Comunicări
5 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVI, nr. 1, 1985 Ctitoriile cantacuzine din Prahova – premisă fundamentală a arhitecturii brâncovenești, pag. 53-69 Studii şi Comunicări
6 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVI, nr. 1, 1985 Valori istorice și artistice în cîteva așezări de pe platoul Dîngăului, pag. 70-73 Studii şi Comunicări
7 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVI, nr. 1, 1985 Patriciatul și monumentele de arhitectură urbană din Botoșani și Pitești înainte de 1800, pag. 74-81 Opinii
8 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVI, nr. 1, 1985 Considerații referitoare la datarea monumentului de lemn din comuna Leleasca, județul Olt (biserica de lemn Păroși), pag. 82-86 Opinii
9 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVI, nr. 1, 1985 Novgorodul și monumentele sale, pag. 87-89 Monumente de peste hotare
10 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVI, nr. 1, 1985 Lucrări de conservare și punere în valoare a monumentelor de cultură, efectuate în anul 1984, pag. 90-91 Cronici, recenzii, informaţii
11 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVI, nr. 1, 1985 A XIX-a Sesiune anuală de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice din anul 1984, pag. 91-92 Cronici, recenzii, informaţii
12 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVI, nr. 1, 1985 Vasile Drăguț, Dobrovăț, Ed. Meridiane, București, 1984, pag. 92-93 Cronici, recenzii, informaţii
13 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVI, nr. 1, 1985 Mihail Mihalcu, Valori medievale românești, Ed. Sport-turism, București, 1984, pag. 93-93 Cronici, recenzii, informaţii
14 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVI, nr. 1, 1985 Mihai Ispir, Clasicismul în arta românească, Ed. Meridiane, București, 1984, pag. 93-94 Cronici, recenzii, informaţii
15 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVI, nr. 1, 1985 Constantin Joja, Actualitatea tradiției arhitecturale românești, Ed. Tehnică, București, 1984, pag. 94-94 Cronici, recenzii, informaţii
16 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVI, nr. 1, 1985 Aurelia Mincă, Mihail Butoi, Monumente istorice și de artă din județul Olt, Ed. Meridiane, București,1984, pag. 94-95 Cronici, recenzii, informaţii
17 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVI, nr. 1, 1985 Sara Champion, Lexicon Archäologischer Fachbegriffe und Techniken, Colecția du Mont, 116, Köln, 1982, pag. 95-95 Cronici, recenzii, informaţii
S-au listat 17 articole corespunzătoare