Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 21 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980
  • intră pe volum
Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acțiunii de evidență a patrimoniului cultural-național, pag. 3 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
2
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980
  • intră pe volum
Patrimoniul arhitectonic și construcțiile orașelor, pag. 4-6 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
3
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980
  • intră pe volum
Despre arhitectura urbană tradițională, pag. 7-14 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
4
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980
  • intră pe volum
Discuții pe marginea eclectismului în arhitectura secolului al XIX-lea, pag. 15-17 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
5
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980
  • intră pe volum
Considerații privind sistematizarea Bucureștilor la sfîrșitul secolului al XIX-lea, pag. 18-19 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
6
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980
  • intră pe volum
Direcții în modernizarea Bucureștilor în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Proiecte și realizări, pag. 20-21 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
7
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980
  • intră pe volum
Arhitectura urbană românească în Bucureștii secolului al XIX-lea, pag. 22-24 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
8
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980
  • intră pe volum
Case de tîrgoveți bucureștene și arhitectura “de loisir” în pragul secolului al XIX-lea, pag. 25-29 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
9
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980
  • intră pe volum
Mahalaua Tabacii de Sus după o catagrafie necunoscută, pag. 30-32 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
10
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980
  • intră pe volum
Cvartalul “Învoirii”, reper pentru studiul arhitecturii bucureștene de la sfârșitul secolului al XIX-lea, pag. 33-34 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
11
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980
  • intră pe volum
Contribuția secolului al XIX-lea la definirea cadrului urban contemporan al Clujului, pag. 35-37 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
12
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980
  • intră pe volum
Preocupări de integrare volumetrică a arhitecturii secolului al XIX-lea în Cluj-Napoca, pag. 38-39 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
13
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980
  • intră pe volum
Un important monument neo-gotic în Cluj-Napoca - Palatul Széky, pag. 40-42 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
14
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980
  • intră pe volum
Criterii de apreciere și posibilități de valorificare a arhitecturii din secolul al XIX-lea și de la începutul secolului al XX-lea în Sibiu, pag. 43-46 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
15
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980
  • intră pe volum
Arhitectura civilă a orașului Botoșani în veacul al XIX-lea, pag. 47-57 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
16
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980
  • intră pe volum
Arhitectura urbană botoșăneană a secolului al XIX-lea în lumina acțiunii de evidență a patrimoniului cultural-național, pag. 58-59 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
17
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980
  • intră pe volum
Cîmpulung-Muscel - Repere arhitecturale înscrise în cronica secolului al XIX-lea, pag. 60-66 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
18
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980
  • intră pe volum
Ansambluri ale arhitecturii Secession în Timișoara la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, pag. 67-68 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
19
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980
  • intră pe volum
Considerații privind secessionul în Arad în contextul urbanisticii secolului al XIX-lea, pag. 69-69 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
20
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980
  • intră pe volum
Construcții reprezentative de secol XIX în municipiul Sf. Gheorghe și în orașul Tîrgu Secuiesc, pag. 70-73 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
21
 • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980  
  • Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2, 1980
  • intră pe volum
Cîteva observații cu privire la ocrotirea și valorificarea grădinilor istorice, pag. 74-75 Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional
S-au listat 21 de articole corespunzătoare