Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 2 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1
  • Buletinul Monumentelor Istorice, Anul XL, nr. 3, 1971  
Elemente de caracter bizantino-balcanic în fortificațiile medievale din Țara Românească, pag. 24-31  
2
  • Buletinul Monumentelor Istorice, Anul XL, nr. 3, 1971  
Vechea mănăstire a Moldoviței în lumina cercetărilor arheologice, pag. 79-84  
S-au listat 2 articole corespunzătoare