Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 9 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Capitalele corintice și corintizante de la Histria, pag. 7-21 Studii şi cercetări
2
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Tabloul funerar din pronaosul Bisericii Arbore. Semnificații. Restaurare, pag. 22-27 Studii şi cercetări
3
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Programul iconografic al spațiului funerar din Biserica Sf. Ioan Botezătorul din satul Arbore, pag. 27-35 Studii şi cercetări
4
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Rolul ideologiei politice în apariția și fixarea tipului de necropolă voievodală în Moldova secolelor al XV- lea și al XVI-lea, pag. 35-40 Studii şi cercetări
5
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Vestigii din zona vechii reședințe voievodale de la Câmpulung, pag. 41-58 Studii şi cercetări
6
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Materiale, tehnici de construcție și soluții constructive documentate arheologic în Țara Românească, secolele XVI-XVII, pag. 59-64 Studii şi cercetări
7
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Școala latină din Comuna Cincu (județul Brașov), pag. 65-75 Studii şi cercetări
8
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Considerații tehnice asupra unor picturi murale din România (epocile antică , medievală, modernă), pag. 76-100 Studii şi cercetări
9
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Monumente în risc și monumente în pericol: gestiunea specială a monumentelor amenințate, pag. 101-108 Studii şi cercetări
S-au listat 9 articole corespunzătoare