Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 6 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
1
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXVI, nr. 1-2, 1997  
Cercetări arheologice la biserica mănăstirii Probota, pag. 8-24 Studii şi cercetări
2
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXVI, nr. 1-2, 1997  
Cercetări arheologice la mănăstirea Probota - Zona de vest a incintei, pag. 25-28 Studii şi cercetări
3
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXVI, nr. 1-2, 1997  
Observații arheologice privind Biserica Sf. Nicolae- Șelari, pag. 29-32 Studii şi cercetări
4
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXVI, nr. 1-2, 1997  
Cimitirele orașelor, oglindă a culturii urbane, pag. 33-39 Studii şi cercetări
5
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXVI, nr. 1-2, 1997  
Influența arhitecturii franceze la Constanța în prima etapă de dezvoltare a orașului modern (1860-1916), pag. 40-43 Studii şi cercetări
6
  • Revista Monumentelor Istorice, Anul LXVI, nr. 1-2, 1997  
Influența picturii religioase tradiționale asupra lui Sabin Popp, pag. 44-53 Studii şi cercetări
S-au listat 6 articole corespunzătoare