Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 33 de articole din totalul de 83 corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Secțiunea Autori
51
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Capitalele corintice și corintizante de la Histria, pag. 7-21 Studii şi cercetări
52
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Tabloul funerar din pronaosul Bisericii Arbore. Semnificații. Restaurare, pag. 22-27 Studii şi cercetări
53
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Programul iconografic al spațiului funerar din Biserica Sf. Ioan Botezătorul din satul Arbore, pag. 27-35 Studii şi cercetări
54
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Rolul ideologiei politice în apariția și fixarea tipului de necropolă voievodală în Moldova secolelor al XV- lea și al XVI-lea, pag. 35-40 Studii şi cercetări
55
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Vestigii din zona vechii reședințe voievodale de la Câmpulung, pag. 41-58 Studii şi cercetări
56
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Materiale, tehnici de construcție și soluții constructive documentate arheologic în Țara Românească, secolele XVI-XVII, pag. 59-64 Studii şi cercetări
57
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Școala latină din Comuna Cincu (județul Brașov), pag. 65-75 Studii şi cercetări
58
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Considerații tehnice asupra unor picturi murale din România (epocile antică , medievală, modernă), pag. 76-100 Studii şi cercetări
59
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. 1, 2001-2003
  • intră pe volum
Monumente în risc și monumente în pericol: gestiunea specială a monumentelor amenințate, pag. 101-108 Studii şi cercetări
60
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXIV, nr. 1-2, 2005  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXIV, nr. 1-2, 2005
  • intră pe volum
Rezultatele cercetărilor arheologice efectuate la Biserica Sf. Nicolae din Bălinești, pag. 5-34 Studii şi cercetări
61
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXIV, nr. 1-2, 2005  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXIV, nr. 1-2, 2005
  • intră pe volum
Biserica veche din piatră, în ruină, de la Volovăț (jud. Suceava). Noi observații și cercetări, pag. 35-44 Studii şi cercetări
62
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXVIII, nr. 1-2, subtitlu: Revista Monumentelor Istorice, 2009, 2009  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXVIII, nr. 1-2, subtitlu: Revista Monumentelor Istorice, 2009, 2009
  • intră pe volum
Brașov-Cetate (Innere Stadt). Evoluția urbanistică și arhitecturală. Scurtă caracterizare, pag. 77-108 Studii şi cercetări
63
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXVIII, nr. 1-2, subtitlu: Revista Monumentelor Istorice, 2009, 2009  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXVIII, nr. 1-2, subtitlu: Revista Monumentelor Istorice, 2009, 2009
  • intră pe volum
Cetatea Ienisala. Contribuții arheologice și istorice la Proiectul de restaurare., pag. 109-124 Studii şi cercetări
64
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXVIII, nr. 1-2, subtitlu: Revista Monumentelor Istorice, 2009, 2009  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXVIII, nr. 1-2, subtitlu: Revista Monumentelor Istorice, 2009, 2009
  • intră pe volum
Cristofi Cerchez, un arhitect bucureștean uitat, pag. 125-131 Studii şi cercetări
65
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010
  • intră pe volum
Biserica mănăstirii Colțea, pag. 5-16 Studii şi cercetări
66
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010
  • intră pe volum
Buzești – Berzei: o altă fațetă, pag. 17-29 Studii şi cercetări
67
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010
  • intră pe volum
Interferențe culturale. Antreprenori și meșteri italieni protagoniști ai stilului neoromânesc, pag. 30-36 Studii şi cercetări
68
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010
  • intră pe volum
Școala română din Roma. Istorie și arhitectură, pag. 37-46 Studii şi cercetări
69
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010
  • intră pe volum
Fortul 13 și Cetatea București, pag. 47-62 Studii şi cercetări
70
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010
  • intră pe volum
Mănăstirea Viforâta, pag. 63-69 Studii şi cercetări
71
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010
  • intră pe volum
Mânăstirea „Negru Vodă” din Câmpulung Muscel. Construcții brâncovenești și un jilț arhieresc, pag. 70-76 Studii şi cercetări
72
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010
  • intră pe volum
Importanța inventarierii patrimoniului construit pentru proiectarea dezvoltării durabile a localităților rurale. Studiu de caz – satul Hălchiu/Heldsdorf din județul Brașov, pag. 77-89 Studii şi cercetări
73
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXIX, nr. 1-2, 2010
  • intră pe volum
Borsecul. Studiu istorico-documentar, pag. 90-97 Studii şi cercetări
74
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016
  • intră pe volum
Schitul Buluc, comuna Jariștea, jud. Vrancea, pag. 23-29 Studii şi cercetări
75
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016
  • intră pe volum
Ansamblul capelei catolice din Brașov, pag. 30-37 Studii şi cercetări
76
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016
  • intră pe volum
O casă monument istoric din Cetatea Brașovului Poarta Schei (Waisenhausgasse) Nr. 6, pag. 38-49 Studii şi cercetări
77
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016
  • intră pe volum
Conacul conților de Roma din comuna Viziru, jud. Brăila, pag. 50-58 Studii şi cercetări
78
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016
  • intră pe volum
Conacul Rosetti Balș din Pribești, jud. Vaslui, pag. 59-77 Studii şi cercetări
79
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016  
  • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXXI, nr. 1-2, 2015-2016
  • intră pe volum
Patrimoniul vizibil este invizibil. Zona minieră Brad, Țara Zarandului, pag. 78-98 Studii şi cercetări
80
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Serie nouă, 2017  
A construi sau a nu construi în Piața Revoluției din București? - o dilemă din perspectivă istorică, pag. 58-67 Studii şi cercetări
81
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Serie nouă, 2017  
Câmpul istoric Mărăști, pag. 68-75 Studii şi cercetări
82
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Serie nouă, 2017  
Construcții școlare în ultimul sfert al sec. al XIX-lea în satele săsești din Țara Bârsei, pag. 76-81 Studii şi cercetări
83
 • Revista Monumentelor Istorice: RMI, Serie nouă, 2017  
Biserica lui Bucur Ciobanul. Dincolo de legende, pag. 82-89 Studii şi cercetări
S-au listat 33 de articole din totalul de 83 corespunzătoare